اسفند ۱۳۹۲

۰

قصه پریا

داستان‌ها هرگز به پایان نمی‌رسند؛ این راوی است که معمولا صدایش را در نقطه‌ای جذاب و هنرمندانه قطع می‌کند. دی.جی.سالینجر فریدون جیرانی هر هنری که داشته باشد از حسن انتخاب پایان داستان‌هایش بی‌بهره است....