درباره ما

ما وبسایت کلوزآپ را به افتخار نام عباس کیارستمی و مزین به نام فیلم جاودانه‌اش آغاز می‌کنیم و همچون اثر بزرگ استاد کیارستمی که همچنان در روند عبور ایام، قابلیت و پتانسیلی عجیب برای خوانش‌های پویا و منحصر به مخاطب دارد، امیدواریم که این وب سایت نیز بتواند نگاه تازه‌ای در فضای رسانه‌ای نقد و تحلیل سینما ایجاد کند.

منتقد مشهور غربی اعتقاد داشت که «کلوزآپ» پرده از بحران عمیق زندگی اجتماعی‌مان برمی‌دارد اینکه ما تحت شرایطی بی‌ریشه و سرشار از نقش‌های دروغین و فقدان احترام واقعی به شخصیت انسانی و «نابجا» زندگی می کنیم. ما آمده‌ایم تا احترام را به سینما، نقد و مخاطب برگردانیم که تا هیچ‌کس پشت نقش‌های دروغین و بی‌احترامی به جان سینمای محبوب ما نیافتد.

دیالوگ بامزه فیلم کلوزآپ آنجاست که مخملباف می‌گوید: «من خودم از مخملباف بودن، دل خوشی ندارم، اون وقت توخودت رو جای من جا زدی؟». حوالت تاریخی این دیالوگ آنجاست که خط قرمز این وب سایت به صورت مصداقی همان مخملباف بودن است، چه مخملباف اول، چه مخملیاف آخر و حتی مخملباف نسخه سبزیان. که اولی می‌خواست متعهد و متعصب باشد و دومی کافر و منکر وضعیت اول و سومی نسخه جعلی.

همان‌طور که کیارستمی در کلوزآپ تلاش کرد که پیش‌آگاهی را از سوژه و واقعیت دور نگاه دارد و از طرفی دیگر دخالت دوربین یا هنرمند را از اثر حذف کند، اعتقاد داریم که در سایت کلوزآپ، بدون هرگونه پیش‌آگاهی، تعصب و گرایش‌های سیاسی به سراغ سینما برویم. فیلم‌ها را همان‌طور که هستند، نقد کنیم، منصف باشیم و برای سینما، نقد و خودمان و چشم‌های شما ارزش قائل باشیم.

ابوالفضل بنائیان (+)، سردبیر کلوزآپ، متولد 1362 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سینما، دانشجوی دکترای رسانه، فعالیت مطبوعاتی خود را از سال 1381 آغاز کرده است. وی در روزنامه‌هایی مانند شرق، مردم امروز، هم میهن، آسمان، سازندگی، همشهری و تهران امروز و مجلاتی مانند مهرنامه، تجربه، هنر سینما، فیلم امروز، 24، آسمان، صدا، آگاهی نو، همشهری جوان، چهل چراغ، تماشاگر مطالبی را منتشر کرده است.