آذر، شهدخت، پرویز و دیگران

آذر، شهدخت، پرویز و دیگران ۰

مربای خیار

ابوالفضل بناییان چهارده سال قبل، کارگردانی که قبای وکالت بر تن کرده بود، در نطق پیش از دستور خود عباراتی را به کار برد که تعجب همگان را برانگیخت. موضوع نطق بهروز افخمی، نماینده...

آذر، شهدخت، پرویز و دیگران ۰

بی‌خانمان

ابوالفضل بناییان «بهروز افخمی» چه آن زمان که با محمدعلی زم، «روز فرشته» را ساخت تا هنر دینی را به سینما بیاورد و چه آن زمان که فیلم «عروس» پرفروش‌ترین فیلم سال شد تا...