آرایش غلیظ

آرایش غلیظ ۰

عشقِ کثافتِ من

ابوالفضل بناییان «اگر فرصت بی‌شرافت بودن به مردم عرضه شود، مطمئن باشید که آن‌را بر سر دست خواهند برد.» داستایوفسکی انتظار فیلمی مطابق جریان روز سینمای ایران و یا فیلمی بر اساس قوانین ژانر...