آزیتا موگویی

ایده اصلی ۰

چقدر خوبیم ما

ابوالفضل بنائیان فیلم «ایده اصلی» شبیه تبلیغات تورهای مسافرتی است فیلیپس اعتقاد دارد که ایده‌های فیلمنامه، ذاتا هسته‌ای (nuclear)  هستند. یعنی از طرفی جزیی آغازین هستند که بخش‌های دیگر به آن اضافه می‌شوند و...