آسمان زرد کم عمق

۰

زیبایی ترسناک

«امروز همان وقتی است که رویه‌ی تفسیر، واکنشی و خفقان‌آور شده است. همان‌طور که امروز دود خودروها و صنایع سنگین هوای شهر را آلوده می‌کنند، فوران تفسیرها حواس ما را مسموم می‌کند. در فرهنگی...