ابوالفضل بنائیان، رخشان بنی اعتماد، سینمای ایران، فیلم، کلوزآپ، نقد

۰

شب بخیر آقای تبریزی

ابوالفضل بنائیان مارکس در جایی گفته بود تاریخ دو بار تکرار می‌شود بار اول به صورت تراژدی و دفعه دوم به صورت کمدی. فیلم «مارموز» گویی تکرار تراژدی اتفاقات سیاسی است. زمانی که با...