ابوطالب

شب‌های مافیا ۰

پنجره عقبی

ابوالفضل بنائیان نگاهی به شیوه‌های سینمایی سری «شب‌های مافیا» ریالیتی‌شو ها ابتدا در دنیای تلویزیون به عنوان فصل مشترک برنامه‌های مستند و سرگرمی آغاز به کار کردند. برنامه‌های ریالیتی‌شو در حد فاصل برنامه‌های مستند...