ارغوان

۰

ارغوانم بدجاست!

ابوالفضل بنائیان فیلم «ارغوان» سومین همکاری کیوان علی‌محمدی و امید بنکدار بعد از ساخت دو فیلم سینمایی «شبانه» و «شبانه روز» است. داستان فیلم اقتباسی از داستان «ممکن است خیلی‌ها برایش گریه کرده باشند»...