از رئیس جمهور پاداش نگیرید

۰

همیشه پای کمال در میان است

ابوالفضل بناییان اگر از شما پرسیده شود که خنده‌دارترین جوکی که تا به حال شنیده‌اید، چه مضمونی داشته است؟ به طور حتم جوک یا لطیفه‌ای با مضامین ممنوعه را به خاطر خواهید آورد. مضامین...