اعرتافات ذهن خطرناک من

۰

ضدقهرمان خاکستری

«اعترافات ذهن خطرناک من» بیش از آن‏ که اتفاقی بدیع در سینما باشد، اتفاقی غریب و غیرمنتظره برای سینمای ایران است که سال‌هاست جسارت در مضامین و تنوع در ژانر و خلاقیت در اجرا...