اینگرید برگمن

۰

راهبه بدنام

ابوالفضل بنائیان مستند «اینگرید برگمن از زبان خودش» تنها مرور عکس‌ها، یادداشت‌ها و فیلم‌های شخصی این ستاره بزرگ سینما نیست، بلکه کشف راز موفقیت و نبوغ بازیگری است که به قول هیچکاک، بازیگری برایش...