بمب یک عاشقانه

۰

بمب، یک وسواس فکری

ابوالفضل بنائیان مهم‌ترین در مواجهه با فیلم «بمب، یک عاشقانه» آخرین ساخته پیمان معادی بر مبنای این است که در این فیلم ما با گسستگی زیبایی روبرو هستیم یا با با یک زیبایی گسسته؟...