تاج محل

۰

دزد دوچرخه

ابوالفضل بنائیان فیلم «تاج محل» اگرچه با ایده اصلی متاثر از واقعیت، لوکیشن بومی، بکارگیری نابازیگر و دوربین روی دست، خود را به عنوان یک فیلم رئال معرفی می‌کند، ولی همچون آثار بزرگ جنبش...