جامه دران

۰

فیلمفارسی تحت ویندوز

ابوالفضل بنائیان فیلم «جامه‌دران» با پنهان کردن ریشه‌های سینمای منتسب به فمینیسم در یک الگوی معمایی تلاش می‌کند نسخه جدیدتری از نمایش رنج‌های تاریخی زنان را به نمایش بگذارد. فیلم جامه‌دران با نمایش افسردگی...