خانه

پوستر فیلم ائو ۰

زبان مادری

زبان مادری ابوالفضل بنائیان فیلم ائو، زیرنویس یا دوبله مساله این است فیلم «ائو» که این روزها به شبکه نمایش خانگی آمده است، آغازگر راهی جدید در سینمای ایران است که بعدها با فیلم‌های...