خروج

فیلم خروج حاتمی‌کیا ۰

استحاله در آرمان، ایستاده در نگرش

ابوالفضل بنائیان فیلم «خروج» نشانگر نگرانی، استحاله و حتی عصیان کارگردانی است که اتفاقا هم خیلی خوب حکم مبارزه می‌دهد، هم خیلی خوب بلد است که مماشات کند؛ هیچ‌کس از دست کنایه‌هایش در امان...