خسته نباشید

۰

ای بسا هندو و ترک هم‌زبان…

«در دنیا فقط دو یا سه داستان با محوریت انسان وجود دارد که مدام و با جدیت خود را چنان تعریف می‌کنند که گویی هرگز پیش از این تعریف نشده‌اند.» از کتاب ای پیشتازان...