خواب تلخ

۰

خنده در گورستان

ابوالفضل بنائیان «سینمای هیچکاک از صحنه گورستان هملت شروع می‌شود در صحنه‌ای که گورکن پیش از آیین خاک‌سپاری جمجمه‌ی دلقکی را از میان گوری کهنه بیرون می آورد… بسیاری از فیلم‌های هیچکاک به شوخی...