خواب زده ها

۰

صدای پای آمیتا باچان

ابوالفضل بنائیان «دون ژوان» فیلمِ «خواب‌زده‌ها» در میان دلبرکان نه چندان غمگین از این سو به آن سو می‌رود که ناگهان سروکله یکی دیگر از مشرقی‌هایِ «فریدون جیرانی» پیدا می‌شود. ناگهان به صورت کاملا...