خوک

پوستر فیلم خوک ۰

پذیرایی با آلبالو

ابوالفضل بنائیان «انشاالله قاتل سراغ تو هم می‌آید» این جمله نفرین یک فرد درمانده در حق دشمنش نیست، آه جگر سوخته فردی داغدار هم نیست، این جمله، دلداری مادری است که در بالین فرزند...