دراکولا

سریال دراکولا ۰

رویای کرکس

درباره سریال دراکولا ابوالفضل بنائیان یکی از روش‌های تعامل مخاطب با اثر نمایشی از طریق، تفسیر و تاویل روانشناسانه اِلمان‌های اثر است. فروید اعتقاد داشت که حتی خودآگاه‌ترین اعمال هر کس در مدت زمان...

۰

صنعتی و سنتّی

ابوالفضل بنائیان در روزگاری که عده‌ای با تابلوی مصرف همزمان مواد صنعتی و سنتی به راس خبرهای سینمایی آمده‌اند، رضا عطاران در فیلم «دراکولا» در دیالوگی می‌گوید که مواد سنتی را به صنعتی ترجیح...