در دنیای تو ساعت چند است؟

۰

جذابیت پنهان فیلمفارسی

ابوالفضل بنائیان بعد از نمایش فیلم «در دنیای تو ساعت چند است» در جشنواره فیلم فجر و اکران عمومی فیلم در اردیبهشت‌ماه امسال، موج غریبی از تحسین و تشویق فضای مطبوعات را در برگرفت،...