زهر مار

زهر مار ۰

غسل تطهیر با لجن ابتذال

ابوالفضل بنائیان مسعود ده‌نمکی تقدیم می‌کند: «زهر مار» اگر آلفرد هیچکاک و جان فورد و بیلی وایلدر، راهنما و الگوی سینمای جهان بودند، اگر سال‌ها کارگردان‌های مختلف تلاش کردند تا فیلمی شبیه «پالپ فیکشن»...