سروش صحت

پوستر فیلم جهان با من برقص ۰

چو هستی خوش باش

چو هستی خوش باش ابوالفضل بنائیان نسبت فیلم «جهان با من برقص» با سینمای کیارستمی بیشتر از آن که فیلم «جهان با من برقص» وابسته به کمدی‌ وودی آلنی باشد و بیشتر از آن...