سرکوب

پوستر فیلم سرکوب ۰

خالکوبی سیاست در خانه برناردا آلبا

ابوالفضل بنائیان فیلم«سرکوب» تلاش می‌کند فیگور سیاسی بگیرد می‌توان وقتی میزانسن بلد نیستی، زمام  دوربین را به فیلمبردار بدهی و همه جا بچرخانی و ادعا کنی که دوربین سیال و میزانسن شاعرانه را برگزیده‌ای؛...