سعید روستایی

پوستر فیلم متری شیش و نیم ۰

ظهور و سقوط طبقه سوم

ابوالفضل بنائیان سعید روستایی، اکنون در مقام کارگردان دو فیلم سینمایی متفاوت، در موقعیتی ایستاده است که مخاطب و منتقد را وادار می‌‌کند که نگاهی متفاوت به او داشته باشد. مقصود از نگاه متفاوت،...