سیزده

۰

بمانی و کلاید

زندگی پدر و مادرِ پسری سیزده ساله به بحران می‌خورد و مادر خانه را ترک می‌کند. پسر در مقابل این بحران، رفتارهای جدیدی از خودش نشان می‌دهد. این خلاصه داستان فیلم «سیزده» ساخته‌ی «هومن...