شبکه خانگی

پوستر سریال جیران ۰

احوالات اندرونی

ابوالفضل بنائیان نقد سریال جیران اسلاوی ژیژک، در مقاله‌ای به نام «کات هیچکاکی» با استفاده از تعریف نقطه ابژه و نگاه خیره، موقعیت تماشاگر نسبت به موضوع  اثر نمایشی را تقسیم‌بندی می‌کند. طبق نظر...