شهرام مکری

فیلم هجوم ۰

این مردم سطحی

ابوالفضل بنائیان آیا فیلم «هجوم» بدون تفسیر قابل درک است؟ سوزان سانتاگ، اعتقاد داشت که نقد یا تفسیر اثر هنری با عقلانی جلوه دادن وجوه مختلف، اثر را از ویژگی‌های احساسی آن جدا می‌کند...

۰

فیل در کشتی روسی

ابوالفضل بنائیان مسیری که «شهرام مکری» برای ساخت فیلم «ماهی و گربه» انتخاب کرده است، دقیقا همان راهی است که متخصصان برای ساخت فونت نستعلیق فارسی رفته‌اند. برای ساخت فونت نستعلیق، تصویر حروف از...