شکاف

۰

اخلاق در خانواده

ابوالفضل بنائیان فیلم «شکاف» دومین فیلم کیارش اسدی‌زاده ادامه همان راهی است که او با فیلم «گس» آزمود و تلاش کرد که از سینما، منبری برای ایراد سخنرانی و محملی برای پند و نصیحت...