طبقه حساس

۰

خنده‌های الکی

ابوالفضل بنائیان شخصیت‌، اتفاقات و نحوه‌ی واکنش شخصیت‌ها به اتفاقات، روایت هر فیلم سینمایی یا داستان را شکل می‌دهد. به تعبیری می‌توان بیان کرد که هر روایت شامل یک تز یا شخصیت است که...