عرق سرد

پوستر فیلم عرق سرد ۰

عرق سرد روی پیشانی دختر آبی

ابوالفضل بنائیان آیا فیلم «عرق سرد» شبیه تراژدی دختر آبی است؟ به تعبیر «رابین وود»، معلم بزرگ تاریخ سینما، هنر رئالیستی دیروز، هنر استیلیزه امروز است و همان‌طور که در اولین مواجهه مخاطبان سینما،...