عصر یخبندان

۰

شما چی میل دارید؟

کولی‌ها مثلی قدیمی دارند که می‌گوید: «کسی که زودتر اعتراف کند، بازنده است». این مثل معروف‌، استراتژی فیلم «عصر یخبندان» است که تلاش می‌کند روایت ناموزون و داستان نصف و نیمه‌ی خود را در...