فمینیسم

۰

وقتی همه خوبیم!

ابوالفضل بنائیان فیلم «آتش‌بس2» بر خلاف ادعای کارگردانش که آن را فیلمی برای تاثیر روانشناسانه روی ناخودآگاه مخاطب معرفی کرده است، فیلمی به شدت سطحی، مبتذل و با آثاری مخرب روی روابط زن و...