فیلم تگزاس 2

پوستر فیلم تگزاس 2 ۰

آیاپانیکو

آیا فیلم «تگزاس2» می‌تواند منتقدان را به خنده وادارد؟ ابوالفضل بنائیان سینمای کمدی در ایران، پاشنه آشیل رابطه مخاطب با منتقدان سینما است. هیچ ژانر یا شبه‌ژانری در سینمای ایران نمی‌توان یافت، که با...