مانکن

پوستر سریال مانکن ۰

شیخ صنعان و شوگر دَدی

ابوالفضل بنائیان آیا مخاطبان سریال «مانکن» همان مخاطبان صداوسیما هستند؟ در میان رسانه‌ها، تلویزیون رسانه قدرتمندی است که بیشترین میزان تاثیر بر مخاطب و عموم جامعه را دارد؛ تا آنجایی که از مرزهای رسانه...