محسن تنابنده

قهرمان اصغر فرهادی ۰

بارتلبی تماشاگر

در فیلم قهرمان بعد از عیان شدن حرکت قهرمانانه رحیم، یک تغییر سبکی در روایت و یک چرخش گرانیگاه دراماتیک رخ می‌دهد و مخاطب با چندپاره شدن اطلاعات و طبعا چند وجهی شدن مفهوم واقعیت روبرو می‌شود.

پوستر فیلم قسم ۰

قبای اکشن بر قامت فلسفه

ابوالفضل بنائیان فیلم «قسم» بیشتر شبیه یک فیلم اکشن است همان‌قدر که فیلم «شبی که ماه کامل شد» تلاش می‌کند که در کارگردانی، پرهیاهو، قدرتمند و جلوه‌گر باشد، فیلمنامه فیلم «قسم» نیز تلاش می‌کند...