مزارشریف

۰

بر مزار فیلمی شریف

ابوالفضل بناییان فیلم «مزار شریف» به کارگردانی «عبدالحسن برزیده» یکی دیگر از آثار شریف!  سینمای ایران است. صفت شریف نیز مانند صفت فاخر، از آن دست واژه‌هایی است که در سینمای ایران معنای ذاتی...