مصطفی کیایی

سریال هم‌گناه ۰

جست‌وجوی تباه

ابوالفضل بنائیان آیا سریال «هم‌گناه» موفق است؟ برای نوشتن درباره سریال «هم‌گناه»، منصفانه این است که ابتدا توضیح دهم که «هم‌گناه» چه چیزی نیست. سریال «هم‌گناه» به کارگردانی «مصطفی کیایی»، بهترین سریال نمایش خانگی...