من دیه گو مارادونا هستم

۰

پیراهن شماره 10

«یادم می آید درون محوطه جریمه انگلیس حاضر شدم و یواشکی با دستم توپ را درون دروازه فرستادم. در لحظه ثبت گل، تقریبا هیچ‌کس متوجه خطایم نشد و گل اعلام شد؛ اما بعدا مطبوعات...