مهدی جعفری

ایستگاه اتمسفر ۰

قهرمان بیگانه

قهرمان بیگانه ابوالفضل بنائیان شمایل قهرمان در فیلم «ایستگاه اتمسفر» پنهان‌کاری وحید و مرجان، جرقه اول دراماتیک داستان را می‌زند. وحید با بازی محسن کیایی و مرجان با بازی آناهیتا افشار چند ماه است...

فیلم 23 نفر مهدی جعفری ۰

فراتر از ایده‌آل، پایین‌تر از انتظار

ابوالفضل بنائیان فیلم «23 نفر» برای چه مخاطبی ساخته شده است؟ فیلم «23 نفر» به کارگردانی «مهدی جعفری» بیشتر از آن که بتواند وضعیت نوجوانان رزمنده را نمایش دهد؛ پیش‌فرض‌ها و قضاوت‌های مخاطبان سینما...