موقت

۰

میزانسن انتلکتوال

ابوالفضل بنائیان مهم‌ترین نکته در مواجهه با فیلم «موقت» اولین تجربه کارگردانی «امیر عزیزی» میزانسن متفاوت و غیرعادی فیلم است که بی‌شباهت با آثار کیارستمی، هانکه و گدار نیست. ولی همین شباهت ظاهری میزانسن...