ناهید

۰

اعتلا در احتراز

ابوالفضل بنائیان مخاطبی که مبنای تطبیق و تقسیم‌بندی سینمایی را تولیدات اخیر و جنجالی این سال‌ها تلقی می‌کند، ممکن است متوجه اجتناب آگاهانه و پرداخت مینیمال فیلم «ناهید» ساخته «آیدا پناهنده» در وهله نخست...