چهارشنبه 19 اردیبهشت

۰

چند می‌گیری گریه کنی؟

ابوالفضل بنائیان فیلم «چهارشنبه 19 اردیبهشت» اولین تجربه کارگردانی «وحید جلیلوند» تلاش می‌کند که یکی از کهنه‌ترین و نخ‌نماترین کلیشه‌های سینمای اجتماعی ایران را با ترفند داستان‌های اپیزودیک به عنوان یک فیلم جدی سینمایی...