کارنامه هنری

آذر، شهدخت، پرویز و دیگران ۰

بی‌خانمان

ابوالفضل بناییان «بهروز افخمی» چه آن زمان که با محمدعلی زم، «روز فرشته» را ساخت تا هنر دینی را به سینما بیاورد و چه آن زمان که فیلم «عروس» پرفروش‌ترین فیلم سال شد تا...