کرگدن

سریال کرگدن ۰

زلیگ کرگدن می‌شود

ابوالفضل بنائیان سریال کرگدن و فاصله عجیب آن با مدرنیسم یک دیالوگ بامزه در فیلم «سن‌پترزبورگ» است که بهاره رهنما خطاب به دوستان هنرمندش می‌گوید: «کرگدن در  ذاتش مدرن است و این حیوان، ذاتا...