گرگ بازی

۰

گرگی که گربه شد

ابوالفضل بنائیان چه کسی از بازی مافیا بیشترین لذت را می‌برد؟ این مهم‌ترین سوالی است که پاسخ به آن می‌تواند تکلیف مخاطب را در مواجهه با این فیلم روشن کند. مطمئنا کسی که بازی...