یحیی سکوت نکرد

۰

سکوت یحیی

ابوالفضل بنائیان فیلم «یحیی سکوت نکرد» در همان سکانس اول مخاطب خود را شگفت‌زده می‌کند. فیلم با یک سکانس پلان بلند و هولناک، انتهای داستان را به نمایش می‌گذارد. جمعیتی در محله‌ای قدیمی ایستاده‌اند....