23 نفر

فیلم 23 نفر مهدی جعفری ۰

فراتر از ایده‌آل، پایین‌تر از انتظار

ابوالفضل بنائیان فیلم «23 نفر» برای چه مخاطبی ساخته شده است؟ فیلم «23 نفر» به کارگردانی «مهدی جعفری» بیشتر از آن که بتواند وضعیت نوجوانان رزمنده را نمایش دهد؛ پیش‌فرض‌ها و قضاوت‌های مخاطبان سینما...